Sản phẩm

Sản phẩm

HẠT GIỐNG NHO CHI LÊ

Giá khuyến mại 60,000₫

HẠT GIỐNG KIWI RUỘT XANH

Giá khuyến mại 50,000₫

CÂY SƯƠNG SÂM

Giá khuyến mại 40,000₫

BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

Giá khuyến mại 30,000₫

RAU HÚNG CHANH

Giá khuyến mại 30,000₫

 DƯA HẤU HẮC MỸ NHÂN

Giá khuyến mại 25,000₫

BÍ ĐỎ ĂN NGỌN

Giá khuyến mại 20,000₫

BẪY CHUỘT

Giá khuyến mại 120,000₫

MÀNG PHỦ NỀN NHÀ KÍNH

Giá khuyến mại 0₫

LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG

Giá khuyến mại 0₫

kẹp liên kết ống nhật

Giá khuyến mại 10,000₫

Thanh Nẹp Và Ziczac Lò xo

Giá khuyến mại 15,000₫

GIÀN RAU THỦY CANH 40M

Giá khuyến mại 15,000,000₫

GIÀN RAU THỦY CANH 12 ỐNG

Giá khuyến mại 7,800,000₫

SUNG MỸ ( SUNG NGỌT)

Giá khuyến mại 50,000₫

COMBO NHÀ MÀNG VÀ GIÀN RAU THỦY CANH

Giá khuyến mại 48,000,000₫

VỢT HÁI TRÁI

Giá khuyến mại 95,000₫

LƯỠI HÁI CỎ

Giá khuyến mại 40,000₫

CU LIM NHỎ

Giá khuyến mại 40,000₫