Sản phẩm

Sản phẩm

BÁNH DẦU ĐẬU PHỘNG

Giá khuyến mại 35,000₫

PHÂN BÓN KNO3 13-0-46

Giá khuyến mại 20,000₫

PHÂN BÓN - TO LÁ

Giá khuyến mại 25,000₫

PHÂN BÓN - MẬP CỌNG

Giá khuyến mại 25,000₫

PHÂN BÓN - SIÊU RA HOA

Giá khuyến mại 30,000₫

PHÂN BÓN - SIÊU TỐC

Giá khuyến mại 30,000₫

PHÂN BÓN THẦN VỌT

Giá khuyến mại 25,000₫

HẠT GIỐNG CỦ SẮN

Giá khuyến mại 30,000₫

HẠT GIỐNG CỎ THẢM BERMUDA

Giá khuyến mại 65,000₫

LƯỚI TRẮNG

Giá khuyến mại 20,000₫

LƯỚI CHE NẮNG - THÁI LAN

Giá khuyến mại 20,000₫

BÉC NHỎ 3 TẦNG RN 17

Giá khuyến mại 10,000₫

BÚT ĐO pH - 107

Giá khuyến mại 550,000₫

MÁY BƠM THỦY CANH AP3500

Giá khuyến mại 300,000₫

Máy bơm thủy canh AP3100

Giá khuyến mại 240,000₫

CHẬU HÀNG RÀO TRỒNG HOA

Giá khuyến mại 45,000₫

GIÁ THỂ TRỒNG LAN ( ĐẤT NUNG)

Giá khuyến mại 35,000₫

HÀNG RÀO TRỒNG HOA

Giá khuyến mại 22,000₫