BỘ KHỞI THỦY

12,000₫

Lượt xem: 478

Khởi thủy là thiết bị chuyển từ ống thủy canh sang ống để chạy dung dịch trong thùng chứa. Giúp cho dung dịch thủy canh đi lên từng ống trong hệ thống thủy canh hồi lưu.