Sản phẩm

Sản phẩm

CHẬU NHỰA DẺO

Giá khuyến mại 0₫

KHAY RAU MẦM

Giá khuyến mại 35,000₫

KHÂY VUÔNG MẦM

Giá khuyến mại 50,000₫

CHẬU VUÔNG MÀU NHỎ

Giá khuyến mại 40,000₫

Sale
THÁP TRỒNG RAU

Giá khuyến mại 420,000₫

Giá cũ: 600,000₫

VĨ ƯƠM HẠT

Giá khuyến mại 20,000₫

CHẬU TRỒNG RAU

Giá khuyến mại 110,000₫

CHẬU VUÔNG ĐEN

Giá khuyến mại 35,000₫

CHẬU VUÔNG MÀU

Giá khuyến mại 50,000₫

CHẬU - ĐEN LỚN tại Cần Thơ

Giá khuyến mại 90,000₫

CHẬU - MÀU LỚN

Giá khuyến mại 110,000₫

KHAY TRỒNG RAU

Giá khuyến mại 70,000₫