Sản phẩm

Sản phẩm

BÁNH DẦU ĐẬU PHỘNG

Giá khuyến mại 35,000₫

PHÂN BÓN KNO3 13-0-46

Giá khuyến mại 20,000₫

PHÂN BÓN - TO LÁ

Giá khuyến mại 25,000₫

PHÂN BÓN - MẬP CỌNG

Giá khuyến mại 25,000₫

PHÂN BÓN - SIÊU RA HOA

Giá khuyến mại 30,000₫

PHÂN BÓN - SIÊU TỐC

Giá khuyến mại 30,000₫

PHÂN BÓN THẦN VỌT

Giá khuyến mại 25,000₫

GIÁ THỂ TRỒNG LAN ( ĐẤT NUNG)

Giá khuyến mại 35,000₫

ĐẤT SẠCH CẦN THƠ

Giá khuyến mại 55,000₫

ĐẤT NUNG ( SỎI NHẸ )

Giá khuyến mại 145,000₫

PHÂN TRÙN QUẾ

Giá khuyến mại 25,000₫

PHÂN HỮU CƠ - FOFFER 333

Giá khuyến mại 30,000₫