Sản phẩm

Sản phẩm

GIÀN RAU THỦY CANH 40M

Giá khuyến mại 15,000,000₫

GIÀN RAU THỦY CANH 12 ỐNG

Giá khuyến mại 7,800,000₫

COMBO NHÀ MÀNG VÀ GIÀN RAU THỦY CANH

Giá khuyến mại 48,000,000₫

CÁC KIỀU NHÀ LƯỚI

Giá khuyến mại 280,000₫

THÁP TRỒNG RAU HỮU CƠ

Giá khuyến mại 1,380,000₫

Máy bơm tăng áp Hitachi W - P150NH

Giá khuyến mại 2,100,000₫

Máy bơm nước Lesen GP-200

Giá khuyến mại 1,800,000₫

THÁP TRỒNG RAU THÔNG MINH

Giá khuyến mại 780,000₫

THÁP TRỒNG RAU

Giá khuyến mại 780,000₫

Lắp gian thủy canh 8 óng dài 4m

Giá khuyến mại 12,000,000₫

Lắp đặt giàn rau thủy canh 8 óng

Giá khuyến mại 4,900,000₫

GIÀN RAU THỦY CANH 9 ÓNG

Giá khuyến mại 5,200,000₫