Sản phẩm

Sản phẩm

THÁP TRỒNG RAU THÔNG MINH

Giá khuyến mại 780,000₫

THÁP TRỒNG RAU

Giá khuyến mại 780,000₫

Lắp gian thủy canh 8 óng dài 4m

Giá khuyến mại 12,000,000₫

Lắp đặt giàn rau thủy canh 8 óng

Giá khuyến mại 4,900,000₫

GIÀN RAU THỦY CANH 9 ÓNG

Giá khuyến mại 5,200,000₫

GIÀN RAU 2 TẦNG 10 CHẬU TRẮNG

Giá khuyến mại 3,000,000₫

GIÀN RAU 3 TẦNG 9 CHẬU

Giá khuyến mại 2,900,000₫

GIÀN TRỒNG RAU 2 TẦNG 6 CHẬU

Giá khuyến mại 1,900,000₫