Sản phẩm

Sản phẩm

HẠT GIỐNG SO ĐŨA

Giá khuyến mại 25,000₫

RAU MẦM CỦ CẢI TRẮNG

Giá khuyến mại 20,000₫

HƯỚNG DƯƠNG ĐỎ

Giá khuyến mại 50,000₫

MĂNG TÂY TIM

Giá khuyến mại 50,000₫

DƯA CHUỘT CHÙM

Giá khuyến mại 40,000₫

CÚC CHÂU PHI NHIỀU MÀU

Giá khuyến mại 50,000₫

ĐẬU BẮP ĐỎ

Giá khuyến mại 35,000₫

HẠT GIỐNG CÀ CHUA THÂN GỖ

Giá khuyến mại 80,000₫

HẠT GIỐNG CỦ SẮN

Giá khuyến mại 30,000₫

HẠT GIỐNG CỎ THẢM BERMUDA

Giá khuyến mại 65,000₫

HƯỚNG DƯƠNG SIÊU HẠT

Giá khuyến mại 50,000₫

CHANH DÂY TÍM ĐÀI LOAN

Giá khuyến mại 30,000₫

HẠT GIỐNG XÀ LÁCH XOONG MỸ

Giá khuyến mại 25,000₫

HẠT GIỐNG RAU CẦN TÂY

Giá khuyến mại 20,000₫