Sản phẩm

Sản phẩm

HẠT GIỐNG CỦ SẮN

Giá khuyến mại 30,000₫

HẠT GIỐNG CỎ THẢM BERMUDA

Giá khuyến mại 65,000₫

HƯỚNG DƯƠNG SIÊU HẠT

Giá khuyến mại 50,000₫

CHANH DÂY TÍM ĐÀI LOAN

Giá khuyến mại 30,000₫

Hạt giống xà lách xoong mỹ

Giá khuyến mại 25,000₫

HẠT GIỐNG RAU CẦN TÂY

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG CẢI ĐUÔI PHỤNG

Giá khuyến mại 15,000₫

HẠT GIỐNG RAU DỀN CƠM

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG CẢI CẦU VỒNG

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG CÂY BẠC HÀ

Giá khuyến mại 30,000₫

HẠT GIỐNG MẦM GIÁ ĐẬU XANH

Giá khuyến mại 10,000₫

HẠT GIỐNG MẦM BÔNG CẢI XANH

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG MẦM CẢI MALADY

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG MẦM ĐẬU COVE

Giá khuyến mại 15,000₫

HẠT GIỐNG MẦM ĐẬU HÀ LAN

Giá khuyến mại 20,000₫