Sản phẩm

Sản phẩm

CÂY SƯƠNG SÂM

Giá khuyến mại 40,000₫

BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

Giá khuyến mại 30,000₫

RAU HÚNG CHANH

Giá khuyến mại 30,000₫

HẠT GIỐNG SO ĐŨA

Giá khuyến mại 25,000₫

RAU MẦM CỦ CẢI TRẮNG

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG XÀ LÁCH XOONG MỸ

Giá khuyến mại 25,000₫

HẠT GIỐNG RAU CẦN TÂY

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG CẢI ĐUÔI PHỤNG

Giá khuyến mại 15,000₫

HẠT GIỐNG RAU DỀN CƠM

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG CẢI CẦU VỒNG

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG CÂY BẠC HÀ

Giá khuyến mại 30,000₫

HẠT GIỐNG MẦM GIÁ ĐẬU XANH

Giá khuyến mại 10,000₫

HẠT GIỐNG MẦM BÔNG CẢI XANH

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG MẦM ĐẬU COVE

Giá khuyến mại 15,000₫

HẠT GIỐNG MẦM ĐẬU HÀ LAN

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG RAU MẦM CẢI ĐỎ

Giá khuyến mại 15,000₫

HẠT HÚNG LỦI ( HÚNG QUẾ )

Giá khuyến mại 30,000₫

HẠT GIỐNG RAU KINH GIỚI

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG CẢI NGỌT

Giá khuyến mại 10,000₫

HẠT GIỐNG CẢI NGỌT BÔNG

Giá khuyến mại 20,000₫