Sản phẩm

Sản phẩm

LƯỚI TRẮNG

Giá khuyến mại 20,000₫

LƯỚI CHE NẮNG - THÁI LAN

Giá khuyến mại 20,000₫

BÉC NHỎ 3 TẦNG RN 17

Giá khuyến mại 10,000₫

MÁY BƠM THỦY CANH AP3500

Giá khuyến mại 300,000₫

Máy bơm thủy canh AP3100

Giá khuyến mại 240,000₫

ỐNG MỀM NGUYỄN TÂN 49mm

Giá khuyến mại 85,000₫

ỐNG MỀM NGUYỄN TÂN 42mm

Giá khuyến mại 85,000₫

ỐNG MỀM NGUYỄN TÂN 34mm

Giá khuyến mại 85,000₫

ỐNG MỀM NGUYỄN TÂN 27mm

Giá khuyến mại 85,000₫

ỐNG PHUN MƯA 27mm cuồn 200m

Giá khuyến mại 650,000₫

THIẾT BỊ CHÂM PHÂN VENTURI 27MM

Giá khuyến mại 250,000₫

ỐNG PE 6LY

Giá khuyến mại 5,000₫

ỐNG PE 16LY

Giá khuyến mại 7,000₫

ỐNG PE 20ly

Giá khuyến mại 12,000₫

CỌC DỰNG ỐNG NHỰA PVC 21LY

Giá khuyến mại 9,000₫

CỤC LỌC RÁC 17LY

Giá khuyến mại 30,000₫

CỤC LỌC RÁC 21 LY

Giá khuyến mại 35,000₫

NỐI 42-34-14 LY

Giá khuyến mại 10,000₫