Sản phẩm

Sản phẩm

Chậu gốm nhỏ

Giá khuyến mại 12,000₫

Chậu gốm vừa

Giá khuyến mại 15,000₫

Chậu gốm lớn

Giá khuyến mại 25,000₫

Sen may mắn

Giá khuyến mại 130,000₫

Sen đá nhiều loại

Giá khuyến mại 185,000₫

Tiểu cảnh để bàn 3 loại

Giá khuyến mại 105,000₫

Tiểu cảnh mix

Giá khuyến mại 115,000₫

Sen Hồng

Giá khuyến mại 25,000₫

Sen thái

Giá khuyến mại 25,000₫

Móng rồng sọc trắng

Giá khuyến mại 37,000₫

Sen cúc

Giá khuyến mại 25,000₫

Sen đá cam

Giá khuyến mại 45,000₫

Sen đá Phật Bà

Giá khuyến mại 25,000₫

Sen đá viền đỏ

Giá khuyến mại 25,000₫