Sản phẩm

Sản phẩm

HẠT GIỐNG BẮP CẢI MINITÍM

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG BẮP CẢI MINI XANH

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG CỦ CẢI KHỔNG LỒ

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG BẦU DÀI 2M

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG DƯA HẤU 100KG

Giá khuyến mại 80,000₫

HẠT GIỐNG DƯA HẤU TÍ HON

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG CÀ RỐT MINI

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG DƯA LEO MINI

Giá khuyến mại 40,000₫