Sản phẩm

Sản phẩm

HẠT GIỐNG CỦ SẮN

Giá khuyến mại 30,000₫

CHANH DÂY TÍM ĐÀI LOAN

Giá khuyến mại 30,000₫

ĐU ĐỦ VỎ VÀNG

Giá khuyến mại 30,000₫

HẠT GIỐNG CÂU KỶ TỬ

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG CỦ CẢI ĐỎ KIWI

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG MĂNG TÂY TRẮNG

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG MĂNG TÂY XANH

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG SU HÀO XANH

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG SU HÀO TÍM

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG CỦ CẢI 7 MÀU

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG CỦ DỀN

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG CỦ CẢI ĐỎ BABY

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG CÀ RỐT

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG CỦ CẢI TRẮNG

Giá khuyến mại 20,000₫

HẠT GIỐNG DƯA HẤU TRÒN TẾT

Giá khuyến mại 60,000₫

HẠT GIỐNG DƯA HOÀNG KIM

Giá khuyến mại 50,000₫

HẠT GIỐNG DƯA PEPINO

Giá khuyến mại 100,000₫