Sản phẩm

Sản phẩm

GIÀN RAU THỦY CANH 40M

Giá khuyến mại 15,000,000₫

GIÀN RAU THỦY CANH 12 ỐNG

Giá khuyến mại 7,800,000₫

Lắp gian thủy canh 8 óng dài 4m

Giá khuyến mại 12,000,000₫

Lắp đặt giàn rau thủy canh 8 óng

Giá khuyến mại 4,900,000₫

GIÀN RAU THỦY CANH 9 ÓNG

Giá khuyến mại 5,200,000₫

GIÀN RAU THỦY CANH 6 ỐNG

Giá khuyến mại 3,900,000₫